נתוני פעילות שנת תשע"ז

200

קורסים

מרכזי פסג"ה ומנחים

60

מורי מורים העובדים ב-

30

מרכזי  פסג"ה המליצו על

50

התכנית "למידה דיגיטלית בפיתוח המקצועי" במסגרתה הוקמה "נבחרת מורי המורים" פועלת מזה מספר שנים במסגרת שיתוף הפעולה בין אגף א' לפיתוח מקצועי של מינהל עובדי ההוראה ומטח.

מיהם מורי המורים?

כמדי שנה נבחרים להשתתף בתכנית כ-50 מורי מורים על ידי מנהלי מרכזי פסג"ה, המחוז והמטה.

השיקולים לבחירה להשתתפות  בתכנית:

מספר הקורסים הנלמדים בהובלת המנחה

פריסת הקורסים בין מרכזי הפסג"ה

מודל הקורס

הנושא הנלמד בקורס

"במילה אחת" על תהליך הליווי...

מורי המורים הנבחרים זוכים לליווי ותמיכה בפיתוח קורסים/מפגשים וירטואליים/מפגשי פא"פ בשילוב טכנולוגיות מטעם מטח.

פעילויות נבחרות - תשע"ז

המפגשים פותחו על ידי מורי מורים בנבחרת בשיתוף פעולה עם מפתחי הדרכה מקוונת

הקורס: ADHD הלכה למעשה

מנחה: אורן זך | מרכז פסג"ה נתניה

הקורס: עיון ודיון בקריאה והבנת הנקרא

מנחות: יעל פרקש ואילנית אברהם | מרכז פסג"ה מנח"י

הקורס: ירושלים פנים רבות לה

מנחים: ישראל אליצור, מהלייה סואץ ז"ל ויהושוע פריאל | מרכז פסג"ה קרית מלאכי

הקורס: קידום בריאות בבית הספר

מנחה: מירי רימון | מרכז פסג"ה אשקלון

הקורס: תכנית הלימודים במתמטיקה לכיתות ה-ו

מנחה: אידה שלום | מרכז פסג"ה בית שמש

הקורס: ניהול כיתה והתמודדות עם תלמידים מאתגרים ע"פ עקרונות בניתוח התנהגות

מנחה: מיכל דינס | מרכז פסג"ה עפולה