קורס המאפשר למורי מורים ללמוד על הוראה ולמידה אונליין ועל שילוב טכנולוגיה במפגשים פנים מול פנים תוך חיבור לתחום הדעת שלהם ובהתאם לעקרונות הפיתוח המקצועי.

בקורס יש שימוש במיטב הכלים והטכנולוגיות שלמידה מקוונת מאפשרת. הוא כולל ספריית וידאו עשירה ורצוף דוגמאות מתחומי דעת. היחידות בקורס קצרות וממוקדות ובנויות כך שכל אחד מהלומדים בו יכול לבנות לעצמו מסלול למידה אישי.

קורס מחוברים אונליין

היכנסו לקורס