הקמפוס הסינכרוני

מוצעת למורי מורים אפשרות לקבל ייעוץ, ליווי, הכוונה והדרכה מרחוק בתכנון פיתוח והנחיית מפגשים סינכרוניים במסגרות לפיתוח מקצועי שהם מובילים.

- ייעוץ פדגוגי למורי המורים לשילוב הטכנולוגיה הסינכרונית בקורס
- הדרכה מקדימה על תפעול המערכת וליווי המפגשים בזמן אמת
- תמיכה טכנית ממוקד התמיכה במטח

השימושים המרכזיים בקמפוס הסינכרוני:

  • הנגשת מרצים מומחים במרכזי פסג"ה מרוחקים

  • לאפשר למשתלמים מכל הארץ להשתתף בקורס מקוון

  • לאפשר למידה פעילה תוך התנסות בכלים דיגיטליים

  • יצירת קורסים מודולריים המורכבים ממפגשים סינכרוניים