קורס קצר בלמידה עצמית הכולל סרטונים ותרגולים.

בקורס ניתן ללמוד: אילו מודלים של מפגשים סינכרוניים קיימים? כיצד לארגן את עזרי ההוראה? כיצד ליצור מעורבות של הלומדים לאורך כל המפגש ומהם ההיבטים הטכנולוגיים שצריך לקחת בחשבון בהיערכות למפגש?

קורס עולים על הגל הסינכרוני