לשילוב טכנולוגיה בתהליכי פיתוח מקצועי

משדר סינכרוני בנושא:  רעיונות גדולים של מורי מורים

דברי פתיחה

תימור ניסים

לשעבר, מנהלת תכנית למידה דיגיטלית במרכזי הפסג"ה, מטח

סיגלית ורדי

מנהלת תחום למידה דיגיטלית בפיתוח המקצועי 

המינהל לעובדי הוראה

מירי גוטליב

מנהלת אגף א' לפיתוח מקצועי

של עו"ה

מורי מורים מספרים

הרב ישראל אליצור

מביאים את קול התלמידים

למרכז הפסג"ה

מיכל דינס

מפגש א-סינכרוני -

חששות והזדמנויות

אורן זך

משחק תפקידים מקוון לטיפול בנושאים מורכבים

ד"ר שולמית בן - שעיה

סיור וירטואלי - מביאים את ירושלים למרכז הפסג"ה

יציע הפיתוח המקצועי

סבב דיונים קצרים וממוקדים סביב שאלות ודילמות מהותית  

"משתלם אנלוגי בעולם דיגיטלי"

מצד אחד ההבנה שיש לאפשר למורים לרכוש את מיומנויות המאה ה21 במסגרת הקורסים כך שיבואו לידי ביטוי גם בכיתות,

מצד שני ישנם פערים טכנולוגיים בין הלומדים מה שיכול להקשות על תהליך הלמידה ועל מימוש הטכנולוגיה בפועל.

 

מצד אחד ל-Whatapp יתרונות ברורים - זמינות לכולם והגברת תחושת השייכות בין המשתלמים' מצד שני ה- Whatapp פולש למרחב הפרטי ומפחית שליטה של המנחה על המרחב הלימודי.

"מה? עוד שיעורי בית? "

מצד אחד הרצון ליצור תהליך פיתוח מקצועי מעמיק שמאפשר יישום של הפרקטיקות והתיאוריות הנלמדות, מצד שני מה ריאלי לבקש מהמשתלמים? יש חשש ליצור עומס שיפגע במוטיבציה ללמוד או ברצון ליישם את הלמידה.

"עלות מול תועלת "

מצד אחד הרצון לשפר את תהליך ההוראה המסורתי וליהנות מיתרונות הקורס המקוון, מצד שני התאמת תכני הלימוד ללמידה בקורס מקוון מצריכה למידה של מיומנויות הוראה חדשות והשקעה מרובה.

"אין סודות בחברה"

יתרונות השיח השיתופי מול הרצון ליצור פיתוח מקצועי ולטפל באתגרים/דילמות הוראתיות אישיות שלא תמיד רוצים לחשוף.

"הודעה בשתיים בלילה"

סיכום המשדר ותודות