Wed, Mar 14 | קישור לכיתה יישלח בהמשך

יוצאים לדרך - מפגש פתיחה

ההרשמה סגורה

זמן ומקום

Mar 14, 2018, 8:00 PM – 9:00 PM
קישור לכיתה יישלח בהמשך

על המפגש

שאלתם את עצמכם פעם איך אפשר לעודד מעורבות לומדים במפגשים סינכרוניים ולהפוך אותם לשותפים פעילים בלמידה? גם אנחנו

במפגש הפתיחה, טרם היציאה לסדנאות הפרקטיות, אנחנו נעסוק בחשיבות של יצירת מעורבות לומדים במפגשים סינכרוניים, נשאל מדוע דבר זה מהווה אתגר לא קטן ואף נסקור מספר מודלים ומתודות שיכולים לתת מענה מצוין לשאלה זו

בנוסף, נציג את מערך הסדנאות במבט על - נושאים בהם יעסקו הסדנאות השונות, אופי הלמידה, רישום ועוד

ההרשמה סגורה

שתפו את המפגש