חצי שעה לכל מפגש

ניתן להתחבר מהנייד

כלים מעשיים ליישום בפיתוח המקצועי

עוסקים במגמות חדשניות בתחום טכנולוגיות למידה

בהנחיית מפתחי הדרכה מקוונת המתמחים בפיתוח מקצועי אונליין

מפגשים 2018

פרסונליזציה

פרסונליות

לפרטים והרשמה
לפרטים והרשמה

שיתופיות

מהשדה אל השדה

מפגשים 2017

 אפריל- מאי

  אוגוסט - אוקטובר